วัดหน้าพระธาตุ เดิมชื่อวัดหัวเมือง หรือวัดศีรษะเมือง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า

         
            จะมีองค์พระปรางค์สูง 8 วา  ทำเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบอง ประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมเติมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเป็นซุ้มจร ทั้ง 4 ด้าน ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทาง ปรางค์กลีบขนุน ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นสถาปัตยกรรมของอยุธยาตอนปลาย
          

          การสร้างปรางค์เป็นคติที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมเขมร แต่มีวิวัฒนาการให้มีรูปทรงทีสูงเพรียวขึ้นทั้งส่วนฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางค์ องค์ปรางค์ สร้างอยู่บนเนินดินสูง สันนิฐานว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งวัดสำคัญของเมืองสิงห์บุรี          
         
          วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ในเขตบ้านพลับ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร   วัดหน้าพระธาตุแต่เดิมจัดเป็นวัดร้าง    แต่ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่บ้าง เดิมชาวบ้านเรียกวัดหัวเมือง
     

           วัดหน้าพระธาตุได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2478      
สำหรับเส้นทางการเดินทางมาเที่ยวชมวัดหน้าพระธาตุ
 
       ท่านสามารถเดินทางมายังจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างสบายด้วยระยะทางการเดินทางเพียง 139 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร  ช่วงวัดหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำนวนมากมา โดยรถยงต์ส่วนตัว หรืออาจใช้บริการของ ขสมก. มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของสิงห์บุรีประกอบ
          อนุสาวรีย์วีรชนผู้กล้าชาวบ้านบางระจัน และไหว้พระนอนองค์ใหญ่ที่วัดพระนอนจักรสีห์ และต่อด้วยการมาเยี่ยมชมวัดหน้าพระธาตุ…  การเดินทางมาที่วัดหน้าพระธาตุสามารถจอดรถ…ของท่านไว้ที่วัดพระนอนจักรสีห์และใช้บริการรถไฟที่วิ่งระหว่างวัดพระนอนจักรสีห์มายังวัดหน้าพระธาตุ
  
 
  
 
 
สินค้ากลุ่ม OTOP
 
 
 
 
 
***** 
 
 
******* 
  
..
***
*****
****
****